BLOGVERTISER - OM TJÄNSTEN

Så här fungerar Blogvertiser

Blogvertiser förser företag med sökfunktioner och administrativa rutiner för att komma i kontakt med bloggare som kan tänka sig att skriva sponsrade blogginlägg för annonsörens produkter, tjänster eller webbplatser. Bloggaren får via tjänsten tillgång till alla Blogvertisers annonsörer. Uppdragsförmedlingen innehåller allt från annonsörens uppdragsförfrågan, bokning och betalning till uppföljning och kontroll av resultat samt utbetalning och inbetalning av sociala avgifter och skatter för bloggaren.

Tillbaka till toppen

Bloggare

Det finns två sätt som du får reda på att en annonsör är intresserad av att du skriver ett sponsrat blogginlägg för annonsören.

Det ena är när du fått en öppen förfrågan om ett uppdrag. Den går i allmänhet ut till alla bloggare som har vissa kriterier i annonsörens sökning uppfyllda. På en sådan förfrågan svarar du om du är intresserad eller ej. Svarar du inte inom angiven svarstid så anses du ha tackat nej. Att du har svarat att du är intresserad betyder dock inte att du fått något uppdrag än. Det sker i nästa steg.

Det andra sättet att få ett uppdrag är när du fått ett direkt erbjudande om att skriva ett sponsrat blogginlägg. Annonsören har då specificerat exakt vilka bloggar som erbjudits uppdraget, antingen som steg två efter förfrågan enligt ovan eller direkt utan att en förfrågan gjorts. Annonsören har då redan betalat för uppdraget så betalningen för ditt blogginlägg är säkrad.

Du kan då acceptera erbjudandet och skriva det sponsrade inlägget enligt de instruktioner som angivits. Du har också möjlighet att avböja uppdraget. Svarar du inte före angiven deadline anses du ha svarat nej. Om du inte hinner att skriva inom den stipulerade sluttiden kan du begära att få förlängd tid hos Blogvertisers support.

När du klarrapporterar ett uppdrag blir Blogvertisers support uppmärksammad på att ditt uppdrag är slutfört. Blogvertiser gör därefter en kontroll av att inlägget uppfyller uppdragsbeskrivningen och klarskriver uppdraget gentemot annonsören. Annonsören har 5 dagar att komma med invändningar mot uppdragets genomförande. När annonsören ok:at uppdraget släpps uppdraget för utbetalning.

När uppdraget godkänts för utbetalning hamnar det på ditt konto där du kan se hur mycket pengar du har tjänat på din blogg. I slutet av varje månad (runt den 25:e) görs utbetalningar till de bloggare som tjänat in mer pengar än beloppsgränsen för utbetalning. Du måste ha tjänat in 600 kr eller mer på ditt Blogvertiser-konto för att du skall få en utbetalning. Har du inte nått gränsen står pengarna kvar tills gränsen är uppnådd och utbetalning sker.

Tillbaka till toppen

Annonsör

När du loggar in på Blogvertiser som Annonsör möts du av vårt snabbsökningsformulär där du kan välja bloggare för ditt uppdrag genom att bara skriva ett nyckelord. När du blivit mer van med Blogvertiser använder du sannolikt den avancerade sökfunktionen där du kan specificera mer i detalj vilka egenskaper som är viktiga när du väljer bloggare till ditt uppdrag.

Vill du ha en större träffmängd av bloggare att välja på så gör du en uppdragsförfrågan. Uppdragsförfrågan ger dig svar på vilka bloggare som kan tänkas skriva för ditt uppdrag. Du kan sedan, som med den vanliga sökfunktionen, välja ut exakt vilka bloggar som du ger uppdraget till.

När du har hittat bloggar som du tycker passar för uppdraget lägger du dessa i varukorgen. När du är klar med vilka bloggar du vill ha med i uppdraget checkar du ut genom att gå till Kassan där du också har en översikt över valda bloggar och prisuppgifter för dessa. Därefter beskriver du uppdraget i detalj. Mer om hur du på bästa sätt beskriver ett uppdrag finner du i Beställarskolan.

Vid betalningen kan du välja att betala med Faktura, Digitala plånboken eller Paypal som också ger dig möjlighet att betala med Betalkort och Internetbank. Det tar längre tid med fakturabetalning så de andra alternativen gör att du snabbare får igenom din beställning.

När ett uppdrag blivit klarskrivet av respektive bloggare blir du meddelad detta i funktionen Mina uppdrag. Om en bloggare tackar nej alternativt inte fullföljer uppdraget sätts motsvarande pengar in som tillgodohavande på din Digitala plånbok där de kan användas för andra uppdrag och/eller andra bloggare. Digital plånboken kan också användas vid förbetalning med faktura så att du har en tillgänglig pott att avräkna mot för dina uppdrag.

  • Blogvertiser AB Org-nr: 556394-2159
    VAT-nr: SE556394215901
    Godkänd för F-skatt
  • Address Bredbandet 1
    SE-392 30 Kalmar, Sweden
  • E-post info @ blogvertiser.com
  • Telefon +46 706 58 32 42